Programy profilaktyczne


Wirusowe zapalenie wątroby typu B (wzw B) to jedna z najgroźniejszych chorób zakaźnych człowieka. Wywołuje ją wirus HBV (Hepatitis B Virus), który może wywoływać zakażenia ostre lub przewlekłe. Do zakażenia dochodzi przez kontakt z zakażoną krwią, kontakty seksualne z zakażonymi, poprzez niejałowy ostry sprzęt medyczny (igły i narzędzia chirurgiczne) skażony krwią osoby zakażonej, poprzez dzielenie się sprzętem podczas stosowania narkotyków. Do zakażenia dziecka może też dojść w czasie porodu od zakażonej wcześniej matki. Wirus HBV jest 100 razy bardziej zakaźny niż wirus HIV. Zakażenie HBV może zostać wyeliminowane lub przetrwać przez całe życie. Okres od zakażenia do wystąpienia objawów wynosi najczęściej 3-4 miesiące. Objawy wzw B w fazie ostrej występują u połowy zakażonych HBV. Nie są charakterystyczne i obejmują złe samopoczucie, brak apetytu, zażółcenie skóry oraz białkówek oczu, ciemne zabarwienie moczu, zaburzenia ze strony układu pokarmowego. Przewlekłe zapalenie wątroby to zakażenie utrzymujące się powyżej 6 miesięcy. Po upływie kilku lat może ono doprowadzić do rozwoju marskości wątroby. Przewlekle zakażona osoba jest również narażona na ryzyko raka wątrobowokomórkowego.

Profilaktyka Chorób Układu Krążenia 

Program wczesnego wykrywania chorób układu krążenia. Do celów głównych programu należy obniżenie o ok 20%. zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia poprzez wczesne wykrywanie, reedukację występowania i natężenia czynników ryzyka. Z kolei jako cele dodatkowe wyznaczono zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia, wczesną identyfikację osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia, promocję zdrowego stylu  życia, niepalenia, prawidłowego odżywiania sie, aktywności fizycznej.
Program dotyczy pacjentów w wieku 35-65 lat, u których nie została wcześniej rozpoznana choroba układu krążenia, posiadających deklarację w Przychodni w Koźminku.
Świadczenia wykonywane w ramach programu: 
- badania biochemiczne określające stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL, HDL, trójglicerydów i poziomu glukozy,
- badania fizykalne, 
- pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
- określanie BMI, tj. należytej masy ciała,
- wizyta lekarska z oceną wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego. 

Program szczepień przeciw HPV

Powszechny program bezpłatnych szczepień przeciw HPV jest skierowany do dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat (urodzonych od 1 stycznia 2010 r. do ukończenia 14. roku życia). Szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego chroni przed: zmianami przednowotworowmi i nowotworowymi narządów płciowych i odbytu, brodawkami narządów płciowych. Szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt i chłopców podawane są w dwóch dawkach. Odstęp między tymi dawkami wynosi od 6 do 12 miesięcy.