Poradnia lekarza POZ


Lekarz POZ, popularnie nazywany lekarzem pierwszego kontaktu, rozpoznaje choroby, leczy je, a - gdy jest taka potrzeba - wydaje skierowanie na badania diagnostyczne, do lekarzy specjalistów lub na zabiegi. 
Lekarz POZ (podstawowej opieki zdrowotnej) zajmuje się nie tylko leczeniem i diagnozowaniem, ale także promocją zdrowia i profilaktyką. Do jego obowiązków należą także badania bilansowe dzieci i młodzieży oraz wystawianie orzeczeń i zaświadczeń o stanie zdrowia. 

 Dr Aleksandra Nowicka-Konieczna nie będzie przyjmować do 30.04.2024r.!

 

Lekarze POZ przyjmujący w tutejszej Przychodni: 

 • Ewa Grabowska - specjalista chorób wewnętrznych,
 • Mateusz Karski - specjalista chorób wewnętrznych, 
 • Aleksandra Nowicka-Konieczna- specjalista chorób wewnętrznych, 
 • Krzysztof Maślak - specjalista chorób wewnętrznych, 
 • Marian Nagler- specjalista chorób wewnętrznych, 
 • Daniel Rodriguez-Paris- specjalista chorób wewnętrznych, 
 • Przemysław Szczotka - specjalista chorób wewnętrznych, 
 • Michalina Kuś- specjalista chorób wewnętrznych, 
 • Ewa Sosińska-Dobrzyńska - specjalista pediatrii 
 • Renata Rolirat - specjalista pediatrii
 • Agnieszka Banasiak- Kowal 
 • Alicja Kocjan - specjalista pediatrii